đơn giá xây dựng cơ bản 2012, đơn giá xây lắp đường dây 2012, đơn giá lắp đặt thiết bị 2012
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN-ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN & LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP

Nội dung cuốn sách sách bao gồm các phần chính sau đây:

PHẤN I: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶP TRẠM BIẾN ÁP ( Ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05-08-2009 của Bộ Công Thương)

PHẦN II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XD CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẠN BIẾN ÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 6060/QĐ-BCT và Quyết Định số 6061/QĐ ngày 14-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN III: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÝ 2 NĂM 2009(Công văn số 1831/BXD-VP ngày 31-8-2009 của Bộ xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2009)

PHẦN IV: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT LIÊN QUAN

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu,nộp và q uản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.


Sách dày 550 trang,in đẹp.Giá phát hành toàn quốc 300.000 đ/Cuốn (Có hoá đơn)

GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

www.thongtinluatvn.com
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012