CV số 159/BXD-KTTC ngày 29-8-2007 Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi; CV số 1777, 1779, 1780, 1782 và 1784/BXD-VP, dinh muc xay dung co ban 2012, dinh muc du toan xay dung phan lap dat thiet bi 2012, dinh muc khao sat thi cong xd 2012, dinh muc lap dat ong nuoc 2012
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 MỚI NHẤT
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Định mức là công cụ quan trọng không thể thiếu trong tác nghiệp quản lý chi phí đầu tư xây dựng – lập dự toán xây dựng công trình.

Định mức dự toán XD công trình - Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (cuốn 2) là Hệ thống các bộ định mức dự toán mức chi phí trong công tác quy hoạch, kỹ thuật xây dựng, định mức vật tư, lắp đặt thiết bị, công nghệ và quản lý dự án, tư vấn… cho tất cả các loại hình công trình xây dựng. Cụ thể là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành những bộ định mức sau: TT số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15-3-2010 Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; QĐ số 957/QĐ-BXD ngày 29-9-2009 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình; QĐ số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26-3-2007 Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu; CV số 159/BXD-KTTC ngày 29-8-2007 Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi; CV số 1777, 1779, 1780, 1782 và 1784/BXD-VP ngày 16-8-2007 bao gồm: Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm; Phần Khảo sát Xây dựng; Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ và Định mức vật tư trong xây dựng…

Dự toán lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm; Dự toán sửa chữa công trình xây dựng; Dự toán khảo sát xây dựng; Dự toán thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; dự toán lắp đặt máy, thiết bị công nghệ; Dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và Dự toán định mức vật tư trong xây dựng;

Nhằm giúp các cán bộ làm công tác lập dự toán, thanh quyết toán công trình, các cán bộ quản lý và các cá nhân làm công việc liên quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm được các quy định mới về các vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

” ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Phần II. Định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Phần III. Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Phần IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;

Phần V. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Phần VI. Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi;

Phần VII. Định mức vật tư trong xây dựng;

Phần VIII. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Phần IX. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 528 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN - PHẦN LẶP ĐẶT THIẾT BỊ 2012