du lich nha trang Nguyên văn bởi binhtroc 1. du lich nha trang 3 ngay du lich nha trang 2012 Khi điện thoại của mình du lich nha trang có chức năng GPS, mình có thể gọi đến 1 số ĐT khác, và có thể biết số diện thoại đấy ở đâu o hả du lich nha trang 3 ngay các bác. Chỉ biết vị trí Bạn đang đứng chứ không thể biết được số điện thoại du lich nha trang 2012 đang ở đâu. Nếu muốn biết số điện thoại đang Conec ở đâu thì phải có thiết bị định tuyến và phải là đang sử dụng sóng vô tuyến!