Hàng năm cứ mỗi độ giao mùa đầu gối của tôi lại sưng lên và đỏ như ca chua sắp chín. Tôi (một CSVSQ/TVBQGVN) không đi đứng gì được và thường phải vào bệnh viện. Tôi đã tốn khá nhiều tiền cho Tây y và Ðông y, nhưng bệnh tình vẫn không hết. Cơ may tôi gặp được Cháu nội của một Ngự y thời Nhà Nguyễn sang Hoa kỳ du lịch. Vi này cũng là một Ðông y cho tôi Toa thuốc sau đây và tôi đã uống khoảng 30 thang (mỗi thang bổ ở ngoài tiện thuốc bắc chỉ độ $2.50) thì bệnh đau nhức khớp xương (GOUT) của tôi đã lành hẳn, ăn uống không còn kiên cử gì nữa. Tôi xin chia xẽ với các Bạn trong Gia đình Võ Bị mình Bài Thuốc này .

Toa thuốc này Bạn Trần Tóan (TX) trong dịp dự Ðại Hội Khóa 18 năm 2008 tại San Jose, nhờ phổ biến rộng rãi trên Diễn Ðàn Khóa 18 :

BÀI THUỐC TRỊ ÐAU NHỨC KHỚP XƯƠNG (Benh gut)

- BẠCH LINH-------- --------1 Lạng

- BẠCH TRỤC----------- ----5 Chỉ (Sao Vàng Khử Thổ)

- Ý DĨ----------- --------- ----6 Chỉ (Sao Vàng Khử Thổ)

- NHÂN SÂM----------- -----1 Chỉ Rưỡi

- BẠCH GIỚI TỬ------------ 3 Chỉ

- QUẾ CHI--------- --------- 1 Chỉ

Mỗi Thang Thuốc đổ vào 3 chén rưỡi Nước nấu còn lại Nữa chén, uống xong , nấu lại lần thứ hai liều lượng Nước như trên, uống mỗi ngày 2 lần. (theo Batkhuat.net)