TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
THONG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THONG
Đào tao Liên thông từ cao đẳng lên đai học hệ chính quay tập trung năm 2011
1.Đối tượng và điều kiện dự thi:
* Đối tượng : sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hẹ chính quy cùng ngành hoặc cùng khối ngành. Trường hợp cùng khối ngành thì thì sinh viên phải học bổ sungmootj số môn học theo quy đinh củ trường trước khi dự thi. ( Đăng ký học bổ sung tại văn phòng tuyển sinh trường)
* Điều kiện: Sin viên tốt nghiệp năm 2011 xếp hạng từ khá trở lên; tốt nghiệp từ 2010 trở về trước xếp loại từ trung bình trở lên.
2.Ngành đào tạo; chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian đào tạo:
- Ngành đào tạo : Kế toán; Quản trị nhân lực

– chỉ tiêu tuyển sinh: 100
- Thời gian đào tạo: 18 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ tết, nghỉ hè, nghỉ lễ,…).
3. Hình thức đào tạo : Chính quy tập trung ;sinh viên tốt nghiêp được cấp bàng đại học chính quy ngành kế toán hoặc ngành quản trị nhân lực.
4. Địa điểm và thời gian học: tại cơ sỏ đào tạo của trường lao động - xã hội(Học viện chính trị hành chính khu vực I).
5. Môn thi:
- Ngành kế toán thi tiếng anh cơ bản và kế toán tài chính.
- Ngành quản trị nhân lực thi tiếng anh cơ bản và tiền lương tiền công.
6.Thời gian ôn thi và tuyển sinh:
- Thời gian ôn thi có lịch ôn cụ thể)
- Thi tuyển: thông báo cụ thể khi nộp hồ sơ
7. Hồ sơ dự tuyển:
- Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng.
- Bản sao bảng điểm.
- Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu của trường).
- Giaays chứng nhận đối tượng ưu tiên ( nếu có ).
- 2 phong bì gián tem; ghi rõ địa chỉ báo tin.
- 2 ảnh3 × 4.
Liên hệ mua hồ sơ tại:
Địa chỉ: 724 Duong lang, dong da, Ha Noi
Điện thoại: 04.6275777 hoặc 0933 668 666
Email: phuongdongdaotao@yahoo.com
Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn

Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn
Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn
Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn
Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn
Website: www.tuyensinhdaotao.net.vn