Vụ án Dân sự: Ranh giới thửa đất
Nhà tôi và nhà bà K liền kề nhau, ranh giới giữa đất của hai nhà là một hàng rào râm bụt. Nhà tôi xây lại nhà và có bàn với bà K là mỗi gia đình bớt một ít đất để xây tường rào chung, nhưng bà K không đồng ý.
Theo bà K, Nhà tôi muốn xây tường rào thì cứ xây trên phần đất nhà mình chứ không được lấn sang đất nhà bà. Nhà Tôi lại cho rằng vì lợi ích chung nên ông vẫn xây ở đúng vị trí của hàng rào râm bụt cũ – vụ việc đang diễn ra có hướng phức tạp mong luật sư tư vấn giúp. Vậy qui định của pháp luật về vấn đề này như thế nào(Bạn Nguyễn Trường Giang – Đông Anh).
Điều 266 Bộ Luật Dân sự: quy định về quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản như sau:

- Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.


Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.


Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thoả thuận khác.


- Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.


Trong trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.
Đối chiếu quy định trên, nếu Nhà ban và bà K không thoả thuận được với nhau về vị trí xây tường làm mốc giới ngăn cách giữa hai nhà, thì Nhà Bạn chỉ được xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.


Theo qui định của pháp luật và phân tích của luật sư Bạn nên gặp cán bộ địa chính xã nơi nhà bạn có đất để xem xét lại bản đồ và thực địa, xác định rõ ranh giới thửa đất nhà bạn và nhà Bà K và chỉ xây trên phần đất của nhà mình để tránh những tranh chấp mất đoàn kết giữa hai gia đình.

Luật sư: Lê Huy Quang – Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko Đoàn Luật sư Hà Nội
Mobi: 0912519823/ 0904230023. Tel: 04.37931223/ 37931224. www.tuvanphapluat.mobi. Mail: tuvanphapluat.mobi@gmai.com