Giấy phép lĩnh vực:KD rượu, Môi trường, Phòng cháy chữa cháy, Đăng ký sở hữu trí tuệ, GP lao động, Mã số-mã vạch, GP y tế, GP giáo dục, GP kinh doanh-thương mại, Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, GP thực phẩm, GP mỹ phẩm, GP quảng cáo, GP khai thác khoáng sản, GP xuất nhập khẩu… Luật Ba Đình đại diện khách hàng làm thủ tục hành chính xin Giấy phép, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian,đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1. Giấy phép kinh doanh rượu, sản xuất rượu:
- Giấy phép kinh doanh rượu.
- Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.
- Biên bản phòng cháy chữa cháy.
- Cam kết môi trường.
- Đề án bản vệ môi trường.


2. Mã số, mã vạch:
Đăng ký mã số, mã vạch

3. Công bố tiêu chuẩn chất lượng:
- Công bố hợp chuẩn
- Công bố tiêu chuẩn chất lượng
- Công bố tiêu chuẩn chất lượng sữa nhập khẩu

4. Giấy phép mỹ phẩm:
- Giấy phép lưu hành mỹ phẩm
- Công bố lưu hành mỹ phẩm
- Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm

5. Giấy phép về thực phẩm:
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

6. Giấy phép lao động cho người nước ngoài:
- Cấp mới giấy phép
- Gia hạn giấy phép
- Cấp lại giấy phép
- Sửa đổi giấy phép
- Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.


7. Dịch vụ visa, hộ chiếu:
- Làm visa.
- Làm hộ chiếu
- Làm thẻ Apec

8. Giấy phép y tế:
- Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
- Giấy phép sản xuất sản phẩm y tế
- Giấy phép lưu hành sản phẩm thiết bị y tế
- Giấy chứng nhận phân phối thuốc tôt
- Giấy phép thuốc thú y
- Xác nhận thuốc xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.
- Cấp thẻ người giới thiệu thuốc.
- Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền.
- Chứng chỉ hành nghề y tư nhân.
- Phòng khám đa khoa tư nhân.
- Chứng nhận bán thuốc gia truyền.
- Cấp phép hoạt động bệnh viện.
- Chứng nhận bán thuốc gia truyền.
- Cấp phép hoạt động bệnh viện.
- Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
- Giấy phép con khi thành lập bệnh viện tư nhân.

9. Giáo dục đào tạo:
- Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
- Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.
- Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
- Giấy phép thành lập trường tiểu học.
- Giấy phép thành lập trường trung học phổ thông.
- Giấy phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
- Giấy phép thành lập trường nghề tư thục.

10. Giấy phép quảng cáo:
- Giấy phép quảng cáo ngoài trời.
- Giấy phép quảng cáo truyền hình.
- Giấy phép quảng cáo trên báo.
- Giấy phép quảng cáo trên xe.
- Giấy phép quảng cáo thuốc.

11. Sở hữu trí tuệ:
- Đăng ký nhãn hiệu.
- Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.
- Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
- Đăng ký bản quyền tác giải.

12. Giấy phép lĩnh vực văn hoá:
- Giấy phép biểu diễn nghệ thuật.
- Giấy phép kinh doanh karaoke.
- Giấy phép trang tin điện tử.


14. Giấy phép kinh doanh, thương mại
- Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.
- Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.
- Giấy phép tổ chức hội chợ triển làm.
- Khai báo hóa chất.

13. Xuất nhập khẩu:
- Giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu.
- Giấy phép nhập khẩu tự động.
- Giấy phép nhập khẩu phân bón.
- Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

15. Giấy phép điện lực:
- Giấy phép hoạt động điện lực.
- Giấy phép thiết kế điện lực.
- Giấy phép giám sát điện lực

16. Tài nguyên, khoáng sản:
- Giấy phép khai thác khoáng sản.
- Khai thác nước dưới lòng đất.
- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Khai thác đất làm vật liệu xây dựng.
- Khai thác sử dụng mặt nước.