Cần cho thuê Contrexim S90m2 NTCC giá 600USD/TH. Lh Thủy 0909 222 735, A. Huy 0934 077 685