ĐẤT NỀN Q9
CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN VÀ THƯƠNG HIỆU HAGL.
1 DỰ ÁN ĐẤT NỀN HOÀN TOÀN MỚI TRONG LÒNG Q9 .
TT CHẬM THEO TIẾN ĐỘ 1 NĂM.
MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐỖ XUÂN HỢP.
ĐỐI DIỆN KHU PHỨC HỢP SÂN GOLF RẠCH CHIẾC Q9 200 HA.
CÁCH BẾN THÀNH 7KM.
TỪ 11- 14 TR/M2 (VAT).
QUY MÔ 8HA, CHỈ VỚI 300 NỀN, ĐÂY THẬT SỰ LÀ 1 DỰ ÁN KHAN HIẾM ĐẤT NỀN NGAY TẠI THỜI ĐIỂM "VƯỢT CẠN" CỦA THỊ TRƯỜNG.
NHANH TAY LÊN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA TÔI.
LIÊN HỆ: QUỐC HÙNG.
DĐ: 0933 01 5898.
Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9Đất nền q9