Đọc lại từng dòng ghi trong ngày tháng ngóng đợi .... Mời các bạn truy cập vào website http://myvien.net để đọc nốt những dòng tâm sự của thu thủy. Nhớ chia sẻ cùng Thu Thủy nha.


Thu Thủy