Kim từ điển EV 61F


Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
- 7 Bộ từ điển chính:
* Anh - Việt
* Việt - Anh
* Pháp - Việt
* Việt - Pháp
* Việt - Việt
* Anh - Anh
* Từ điển nhóm động từ (Phát âm tiếng Anh)

- 10 bộ từ điển chuyên nghiệp : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý. (Phát âm Anh - Việt)

- 22 bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực Vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội. (Phát âm Anh - Việt)
- Phát âm : Anh - Việt - Pháp.
- Từ điển tự biên.

2. Học tập

- Đàm thoại phát âm 10 ngôn ngữ: Anh, Việt, Phổ thông, Quảng Đông, Nhật, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Đức, Pháp.
- Nội dung đàm thoại : Căn bản, Xuất nhập cảnh, Khách sạn, Nhà hàng, Mua sắm, Thông tin, Vận chuyển, Sức khỏe, Gọi cảnh sát.
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Bài luyện thi nhập tịch Mỹ & bài thi móng tay (Nail) mới nhất.
- Thành ngữ Việt Nam.
- Nhóm động từ tiếng Anh.
- Công thức Toán : Lượng giác, tính toán, mặt phẳng & không gian, phối hợp, đại số.

3. Giải trí
- Hướng dẫn du lịch.
- Trò chơi.

4. Tiện ích

- Sổ tay : sổ điện thoại, sổ ghi nhớ, danh mục.
- Lịch âm dương, Lịch hành trình.
- Giờ địa phương & quốc tế.

5. Hệ thống

- Máy tính đơn giản - Khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, lãi suất.
- Tên tiếng Anh .
- Cỡ tương đương.
- Điện áp & Tần số : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Mã quốc gia : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Kiểm tra bộ nhớ.
- Lặp lại.
- Xóa dữ liệu.
- Thiết định.

5. Phụ kiện

6. Thông số kỹ thuậtMàn hình
Tai nghe
Âm thanh
Ngôn ngữ hiển thị
Lặp lại
Khởi động lại
Cài đặt âm lượng
Cài đặt sáng tối
Adapter
Pin

3.2" trắng đen
Mono
Giọng người thật
Anh/Việt
6.0V
2 x AAA


Kim từ điển EV 81C


Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
9 Bộ từ điển chính
* Anh - Việt (Phát âm tiếng Anh & Việt)
* Việt - Anh (Phát âm tiếng Anh & Việt)
* Hoa - Việt
* Việt - Hoa
* Hoa - Anh
* Anh - Hoa
* Anh - Anh (Phát âm tiếng Anh)
* Việt - Việt (Phát âm tiếng Việt)
* Từ điển nhóm động từ. (Phát âm tiếng Anh)

- 22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội. (Phát âm tiếng Anh)
- 10 Bộ từ điển chuyên nghiệp : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý.
- Từ điển tự biên.

2. Học tập

- Đàm thoại phát âm 10 ngôn ngữ : Anh, Việt, Pháp, Phổ Thông, Quảng Đông, Tây Ban Nha, Nhật, Ý, Hà Lan, Đức.
- Nội dung đàm thoại : Căn bản, Xuất nhập cảnh, Khách sạn, Nhà hàng, Mua sắm, Thông tin, Vận chuyển, Sức khỏe, Gọi cảnh sát.
- Thành ngữ Việt Nam.
- Bài luyện thi nhập tịch Mỹ : Cá nhân, Lịch sử Hoa Kỳ, Hành pháp, Chính quyền Hoa Kỳ, Điều kiện cần có, Trung thành với Hoa Kỳ.
- Bài thi Nail (làm móng tay) mới nhất.
- Công thức Toán : Lượng giác, tính toán, Mặt phẳng & Không gian, Phối hợp, Đại số.
- Trắc nghiệm ôn tập.

3. Giải trí

- Hướng dẫn du lịch.
- Trò chơi.

4. Tiện ích

- Sổ tay : sổ điện thoại, sổ ghi nhớ, danh mục.
- Lịch âm dương.
- Lịch hành trình .
- Giờ địa phương & quốc tế.

5. Hệ thống
- Máy tính đơn giản - Khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, lãi suất.
- Tên tiếng Anh .
- Cỡ tương đương.
- Điện áp & Tần số : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Mã quốc gia : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Kiểm tra bộ nhớ.
- Lặp lại.
- Xóa dữ liệu.
- Thiết định.

Kim từ điển ED 62

Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
- 4 Bộ từ điển chính
* Anh-Việt
* Việt-Anh
* Anh-Anh
* Việt-Việt
- 9 bộ từ điển chuyên ngành:Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật,Cơ khí,Y dược,Du lịch.

- 22 chuyên mục trong từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài Chính, Pháp luật, Quân đội.

- Từ điển tự biên.

2. Học tập
- Đàm thoại 13 ngôn ngữ: Anh, Việt, Phổ Thông, Quảng Đông, Pháp, Ý, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hàn, Thái, Mã Lai.
- Thành ngữ Việt Nam.
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Công thức toán.
- Nhóm động từ tiếng Anh .
- Bài thi nhập tịch Mỹ mới nhất.
- Phát âm tiếng Anh theo hệ thống phát âm L&H Quality Speech System của Mỹ.

3. Giải trí
- Nghe nhạc MP3.
- Ghi âm.
- Trò chơi.
- Phòng đọc sách.
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD/MMC.

4. Tiện ích
- Sổ tay lưu thông tin cá nhân.
- Lịch âm dương.
- Lịch hành trình.
- Giờ địa phương & quốc tế.

5. Công cụ
- Danh bạ điện thoại.
- Máy tính đơn giản - Khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, lãi suất.
- Kết nối máy tính.

Kim từ điển ED 71K

Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
6 Bộ từ điển chính
* Anh - Việt (Phát âm Anh & Việt)
* Việt - Anh (Phát âm Anh & Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Việt - Việt (Phát âm Việt)
* Hàn - Việt (Phát âm Hàn & Việt)
* Việt - Hàn (Phát âm Việt)

- 22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực , Trang phục, Nhà ở , Giao thông, Tiêu khiển , Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội . (Phát âm Anh & Việt )
- 11 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý, Thẩm Mỹ. (Phát âm Anh & Việt )
- Từ điển tự biên.
- Phát âm Anh - Việt - Hàn.

2. Học tập
- Đàm thoại phát âm 13 ngôn ngữ : Anh, Việt, Pháp, Phổ Thông, Quảng Đông, Tây Ban Nha, Nhật, Ý, Hà Lan, Đức, Thái, Malaysia, Hàn.
- Nội đung đàm thoại : Căn bản, Xuất nhập cảnh, Khách sạn , Nhà hàng, Mua sắm, Thông tin, Vận chuyển, Sức khỏe, Gọi cảnh sát.
- Hội thoại tình huống Anh - Việt.
- Thành ngữ Việt Nam.
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Nhóm động từ tiếng Anh. (Phát âm tiếng Anh )
- Bài thi nhập tịch Mỹ : Cá nhân, Lịch sử Hoa Kỳ, Hành pháp, Chính quyền Hoa Kỳ, Điều kiện cần có, Trung thành với Hoa Kỳ.
- Công thức Toán : Lượng giác, tính toán, Mặt phẳng & Không gian, Phối hợp, Đại số.

3. Giải trí
- Nghe nhạc MP3.
- Ghi âm.
- Sách điện tử
- Trò chơi.
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD/MMC

4. Tiện ích
- Sổ tay : sổ điện thoại, sổ ghi nhớ, danh mục.
- Lịch âm dương.
- Lịch hành trình.
- Giờ địa phương & quốc tế.

5. Hệ thống
- Máy tính đơn giản - Khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, lãi suất.
- Tên tiếng Anh .
- Cỡ tương đương.
- Điện áp & Tần số : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Mã quốc gia : Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc.
- Kiểm tra bộ nhớ.
- Lặp lại.
- Xóa dữ liệu.
- Thiết định.

6. Phụ kiện

7. Thông số kỹ thuậtMàn hình
MP3
USB
Ghi âm
Tai nghe
Mic
Âm thanh
Thẻ nhớ
Ngôn ngữ hiển thị
Lặp lại
Khởi động lại
Cài đặt âm lượng
Cài đặt sáng tối
Adapter
Pin

4.6" trắng đenStereo

Giọng người thật
SD/MMC
Anh/Việt
4.5V
2 x AA


CÔNG TY TNHH - TM SAO VIỆT PHÁT
668 Âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TPHCM
Tel: +84.8.73081425/66752385 - Fax. +84.8.73037235
Website: www.saovietphat.com Email: info@saovietphat.vn
Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM, Số ĐKKD: 0309917722
@2011 Bản quyền thuộc về Sao Việt Phát
Hotline: 0933377554