Kim từ điển GD 3200M

Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
18 Bộ từ điển chính
* Anh-Việt
* Việt-Anh
* Hoa-Việt
* Việt-Hoa
* Nhật-Việt (Econtech)
* Việt-Nhật (Econtech)
* Hàn-Việt (Lý Kính Hiền)
* Việt-Hàn (Lý Kính Hiền)
* Việt-Việt (GS Hoàng Phê-Viện Ngôn Ngữ Học)
* Việt-Việt
* Anh-Anh
* Hoa-Hoa
* Anh-Hoa
* Hoa-Anh
* Anh-Nga
* Minh Hoạ
* Hoạt Hoạ
* Từ Điển Nhóm Động Từ.
- Từ điển 12 ngôn ngữ: Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Phổ Thông, Quảng Đông, Hà Lan, Malaysia.
- 11 bộ từ điển chuyên nghiệp: Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y khoa, Du lịch, Vật lý, Thẩm mỹ.
- 21 bộ từ điển thực dụng: Sinh vật, Trang phục, Nghệ thuật, Thương mại, Văn hoá, Giải trí, Tài chính, Thức ăn, Sức khoẻ, Nhà cửa, Con người, Công nghiệp, Thiên nhiên, Tổ chức, Thực vật, Tôn giáo, Xã hội, Thể thao, Luật, Quân đội, Giao thông.
- Từ điển tự biên.

2. Học tập
- Đàm thoại phát âm 13 ngôn ngữ: Anh, Việt, Pháp, Quảng Đông, Phổ Thông, Ý, Hàn, Nhật, Thái, Malaysia, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan.
- Thành ngữ Việt Nam, Trung Hoa.
- Lớp học IELTS - TOEFL - GRE - GMAT.
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Giải mã từ vựng.
- Giải nghĩa ngữ pháp.
- Thú vị trong cuộc sống.
- Nghe và học.
- Công thức toán.
- Bài luyện thi nhập tịch Mỹ mới nhất. (Có hình ảnh)
- Bài thi Thẩm Mỹ.
- Phát âm giọng người thật theo hệ thống phát âm L&H Quality Speech System của Mỹ.

3. Giải trí
- Nghe nhạc MP3.
- Phòng đọc sách.
- Album ảnh.
- Trò chơi.
- Hướng dẫn du lịch.
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD/MMC.
- Hướng dẫn du lịch.
Kim từ điển GD 6000V

Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển

10 bộ từ điển chính
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
* Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Hoa - Anh (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông)
* Anh - Hoa (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông)
* Hoa - Việt (Phát âm Hoa - Việt)
* Việt - Hoa (Phát âm Hoa - Việt)
* Việt - Việt (Phát âm Việt)
* Từ điển minh họa. (Phát âm Anh - Việt)
* Từ điển hoạt họa. (Phát âm Anh - Việt)
- Từ điển 10 ngôn ngữ : Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, ý, Bồ Đào Nha, Đức, Hoa (Phổ Thông & Quảng Đông). (Phát âm 10 ngôn ngữ)
- 10 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y khoa, Du lịch, Vật lý. (Phát âm Anh - Việt)

- 22 bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội. (Phát âm Anh )
- Từ điển tự biên.

2. Học tập
- Đàm thoại phát âm 10 ngôn ngữ : Anh, Việt, Pháp, Phổ Thông, Quảng Đông, Nhật, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hà Lan. (Phát âm 10 ngôn ngữ)
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Luyện thi IELTS, TOEFFL.
- Thành ngữ Việt Nam.
- Giải mã từ vựng.
- Thú vị trong cuộc sống.
- Giải nghĩa ngữ pháp.
- Nghe và học.
- Công thức toán : Lượng giác, Tính toán, Mặt phẳng, Không gian, Phối hợp và Đại số.
- Bài thi nhập tịch Mỹ: Cá nhân, Lịch sử Hoa Kỳ, Hành pháp, Chính quyền Hoa Kỳ, Điều kiện cần có, Trung thành với Hoa Kỳ.(Có hình ảnh)
- Phát âm chuẩn theo hệ thống phát âm L&H Quality Speech System của Mỹ.

3. Giải trí
- Nghe nhạc Mp3. - Album ảnh.
- Trò chơi. - Ghi âm.
- Bảng vẽ. - Hướng dẫn du lịch.
- Phòng đọc sách. - Mã quốc gia.
- Điện áp và tần số. - Kích thước tương đương.
- Tên tiếng Anh. - Hỗ trợ thẻ nhớ SD/MMC.

4. Sổ tay
- Thông tin cá nhân.
- Sổ điện thoại.
- Sổ ghi nhớ.
- Kế hoạch.
- Giờ thế giới và địa phương.
- Lịch âm dương.
- Đồng hồ tính giờ.
- Nhật trình.
- Tốc ký.
- Việc cần làm.
- Thời khóa biểu.
- Đồng hồ giờ đếm ngược.

5. Công cụ
- Quản lý tài chính. - Máy tính đơn giản - Khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, lãi suất. - Cài đặt cá nhân.
- Kết nối máy tính. - Màn ảnh đầu.
- Nhạc mở máy. - Quản lý bộ nhớ.
- Điểu chỉnh phát âm. - Cài đặt hệ thống.

Thông Tin Sản Phẩm


Kim từ điển GD 6100M

Thông Tin Sản Phẩm
1. Từ điển
- 18 bộ từ điển chính:
* Anh - Việt (Bùi Phụng)
* Việt - Anh (Bùi Phụng)
* Nhật - Việt (Econtech)
* Việt - Nhật (Econtech)
* Hàn - Việt (Lý Kính Hiền)
* Việt - Hàn (Lý Kính Hiền)
* Việt - Việt (GS Hoàng Phê-Viện Ngôn Ngữ Học)
* Việt - Việt
* Hoa - Việt
* Việt - Hoa
* Anh - Anh
* Hoa - Hoa
* Anh - Hoa
* Hoa - Anh
* Anh - Nga
* Minh Hoạ
* Hoạt Hoạ
* Từ Điển Nhóm Động Từ.

- Từ điển 12 ngôn ngữ : Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Hoa (Phổ thông & Quảng Đông), Hà Lan, Malaysia.
- 11 bộ từ điển chuyên nghiệp: Máy tính, Cơ khí, Điện tử, Ngoại thương, Y dược, Du lịch, Luật, Xây dựng, Kinh tế, Vật lý, Thẩm mỹ.
- 21 bộ từ điển thực dụng: sinh vật, trang phục, nghệ thuật, thương mại, văn hoá, giải trí, tài chính, thức ăn, sức khoẻ, nhà cửa, con người, thiên nhiên, công nghiệp, tổ chức, thực vật, tôn giáo, xã hội, thể thao, luật, quân đội, giao thông.
- Từ điển tự biên.
- Phát âm Anh - Nhật - Việt - Hàn - Hoa (Quảng Đông & Phổ Thông).
2. Học tập
- Đàm thoại phát âm 13 ngôn ngữ: Anh, Việt, Pháp, Quảng Đông, Phổ Thông, Ý, Hàn, Nhật, Thái, Malaysia, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan.
- Hội thoại tình huống 16 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Quảng Đông, Phổ Thông, Nhật, Hàn, Ý, Campuchia, Lào, Indonesia, Tây Ban Nha, Việt, Đức, Hà Lan, Thái.
- Học ngữ pháp chiều sâu.
- Thú vị trong cuộc sống.
- Giải nghĩa từ vựng .
- Thành ngữ Việt Nam, thành ngữ Việt Anh, Thành ngữ Trung Hoa.
- Bài thi nhập tịch Mỹ mới nhất .
- Bài thi móng tay (Nail) mới nhất.
- Luyện thi TOEFL, IELTS, GRE, GMAT.
- Trắc nghiệm ôn tập.
- Phát âm giọng người thật theo hệ thống phát âm L&H Quality Speech System của Mỹ.
3. Giải trí
- Nghe nhạc Mp3.
- Ghi âm.
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD, MMC.
- Màn hình màu cảm ứng.
- Trò chơi.
- Thư viện sách.
- Hướng dẫn du lịch.

4. Tiện ích
- Sổ tay.
- Sổ điện thoại.
- Album ảnh.

5. Công cụ
- Máy tính đơn giản - khoa học.
- Chuyển đổi đơn vị , tiền , lãi xuất, giờ quốc tế...
- Bảng vẽ.
- Danh bạ điện thoại.

6. Phụ kiện kèm theoCÔNG TY TNHH - TM SAO VIỆT PHÁT
668 Âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TPHCM
Tel: +84.8.73081425/66752385 - Fax. +84.8.73037235
Website: www.saovietphat.com Email: info@saovietphat.vn
Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM, Số ĐKKD: 0309917722
@2011 Bản quyền thuộc về Sao Việt Phát
Hotline: 0933377554