Lập trình PLC là công việc rất quan trọng và cần thiết trong hệ thống kỹ thuật.
Để có những kiến thức co bản cho người mới bắt đầu hay những kiến thức nâng cao về Lập trình PLC.
Trao đổi kinh nghiệm , thủ thuật về lập trình PLC.
Khám phá và trải nghiệm kỹ thuật mới về lập trình PLC
Các bạn hãy vào đây để cùng bàn luận nhé.
http://kythuatviet.com/forumdisplay.php?10-PLC