Bán xe honda 67, giấy tờ đầy đủ, giá rẻ 6,7 triệu, hình ảnh của em nó đây.

Liên hệ: 0949.49.45.49