<font face="Times New Roman" color="#0066CE" size="4">
<b><i>lien ke Vân Canh HUD Lk34 đường 17,5 m giá 41tr/m. LH - 0984.682768