Bán Căn 17T1
phòng 1107. .
Diện tích 235m2. Hiện đang cho thuê với giá 1500$ và sắp hết hạn hợp đồng.
Chi tiết liên hệ 0993.983.925.
Giá cả thỏa thuận vì rất muốn bán nên sẽ rẻ hơn thị trường ít nhất là 1 giá.