Diemthi24h.vn – Năm 2012, trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh 1.760 sinh viên hệ đại học.


Chỉ tiêu cụ thể từng ngành:

Trường Đại Học Kinh Tế – Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Website: http://www.uel.edu.vndiem thi 2012, diem chuan 2012, chi tieu 2012, diem thi dai hoc cao dang 2012, diem chuan dai hoc cao dang 2012,điểm thi 2012, điểm chuẩn 2012, chi tieu 2012, điểm thi đại học cao đẳng 2012, điểm chuẩn đại học cao đẳng 2012