LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com

Chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ khẩn thiết, là tiếng nói chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành như: THÔNG TƯ SỐ 48/2011/TT-BTNMT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

THÔNG TƯ SỐ 43/2011/TT-BTNMT NGÀY 12-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước bảo vệ thủy sinh và nước dùng cho tưới tiêu;

THÔNG TƯ SỐ 47/2011/TT-BTNMT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về nước thải công nghiệp… ;

THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTNMT NGÀY 14-4-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

THÔNG TƯ SỐ 46/2011/TT-BTNMT NGÀY 26-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG …

Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có những thông tin pháp luật quan trọng về môi trường và bảo vệ môi trường Nhà xuất bản Lao động giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012

QUY ĐỊNH VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 2012

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ, CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

PHẦN I: CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CẦN BIẾT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHẦN II. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH về nước thải công nghiệp

PHẦN III. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG

PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

PHẦN VI: CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI Y TẾ

PHẦN VII: QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ

PHẦN VIII: CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

PHẦN IX: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHẦN X: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá bán trên toàn quốc: 299.000 đồng/cuốn

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012 MỚI NHẤT