CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG ĐIỂM 2012
CHÍNH SÁCH THUẾ 2012, CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2012, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com

CHÍNH SÁCH THUẾ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2012
Thuế không những là nguồn thu ngân sách mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng của Nhà nước. Do vậy, cùng với việc thực hiện đường lối đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, Đảng và Chính phủ đã giành nhiều sự quan tâm chú ý lớn cho công tác đổi mới và cải cách hệ thống thuế. Hệ thống thuế mới đã đánh dấu một bước tiến bộ trong công tác quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta, đóng góp tích cực vào sự quản lý kinh tế vĩ mô và tăng thu ngân sách.

DOWNLOAD CHÍNH SÁCH THUẾ 2012 , PDF
Trong bối cảnh hiện nay, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải có những cải cách mới, làm cho hệ thống thuế vừa đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh tế trong nước, vừa phù hợp với những luật lệ và thông lệ quốc tế. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19-01-2012 Gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; TT số 154/2011/TT-BTC ngày 11-11-2011 hướng dẫn giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; QĐ số 1864/QĐ-TCT ngày 21-12-2011 Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; TT số 169/2011/TT-BTC ngày 24-11-2011 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán; QĐ số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19-01-2012 về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011 hướng dẫn sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng; NĐ số 122/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011 hướng dẫn sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; NĐ số 113/2011/NĐ-CP ngày 8-12-2011 của sửa đổi hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt…

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý thuế, công khai các quy định pháp luật về thuế, thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, gia hạn thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, xác định phương thức tính thuế, nghĩa vụ thuế, kế toán thuế... Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“CHÍNH SÁCH THUẾ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2012”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật quản lý thuế năm 2012 và quy định mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần II. Quy định mới nhất về chính sách miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp; Phần III. Quy định mới nhất về quản lý kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế và kế toán thuế; Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần V. Quy định mới nhất về thuế môi trường và thuế nhà ở, đất ở, đất phi nông nghiệp; Phần VI. Quy định mới nhất về chế độ hóa đơn, chứng từ điện tử hàng hóa, dịch vụ và quy trình kiểm tra hóa đơn.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com
CHÍNH SÁCH THUẾ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2012