HSLAWS chuyên gia hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai, làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng trên đất cho doanh nghiệp...

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình

1./ Đối với công trình xây dựng mới:

a. Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận (phụ lục 06 - Thông tư 13/2005/TT-BXD);

b. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (phụ lục 02-Thông tư 13/2005/TT-BXD);

c. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư tại Việt Nam (đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

d. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư dự án hoặc Quyết định chấp thuận thiết kế và xây dựng công trình; hoặc Giấy phép xây dựng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản vẽ thiết kế được thẩm định);

e. Bản sao hồ sơ hợp pháp về đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao thửa đất;

f. Các hồ sơ nghiệm thu về xây dựng theo quy định của Luật xây dựng (bản chính), nghiệm thu về việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (đối với các ngành nghề kinh doanh có tác động đến môi trường);

g. Bản chính bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng;

h. Biên lai thu lệ phí trước bạ kèm bản kê khai nộp thuế trước bạ.

2./ Đối với công trình do chuyển nhượng mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế: Ngoài các giấy tờ quy định tại điểm a, c, d, h và e (nếu có) Khoản 1 trên đây cần phải bổ sung một số giấy tờ sau đây:

a. Đơn đề nghị thay đổi chủ sở hữu công trình (phụ lục 03 - Thông tư 13/2005/TT-BXD);

b. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp trước đây (nếu có);

c. Hồ sơ chuyển nhượng, mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;

d. Bản chính bộ bản vẽ hiện trạng công trình;

đ. Bản sao hồ sơ hợp pháp về đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao đất.

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: Đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường đất chưa có sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định về sổ đỏ, đấu giá quyền sở hữu nhà, thanh lý tài sản gắn liền đất, tư vấn hợp đồng cầm cố nhà đất, tư vấn hợp đồng thế chấp nhà đất, ủy quyền chuyển nhượng nhà đất, mẫu giấy tờ giao dịch nhà đất, văn bản pháp luật đất đai, tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, thủ tục cấp sổ đỏ, thủ tục tách sổ đỏ, cho thuê lại quyền sử dụng đất, trình tự đấu giá bất động sản, đăng ký biến động nhà đất, xác minh nguồn gốc đất, chỉ giới đường đỏ, dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh, mua bán nhà tập thể, tranh tụng đất đai, luật sư đất đai, tư vấn hợp đồng nhà đất doanh nghiệp, chuyển đổi mục đích đất dự án, chuyển nhượng dự án có đất, làm sổ đỏ cho doanh nghiệp, xin giao đất kinh doanh, tư vấn thành lập sàn bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tư vấn hợp đồng thuê nhà đất, tách sổ đỏ, hợp nhất sổ đỏ, phân chia thừa kế là nhà đất, khai nhận thừa kế là nhà đất, tặng cho nhà đất, mua bán đất, mua bán nhà


Các websites có dịch vụ tương tự:
- www.tuvanphapluat.asia
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn