Vân canh HUD
-          lk 41 ô số 1, diện tích 197m2, hướng bắc, đường 17.5m, ký với hud8
-          lk 41 ô 20,21, diện tích 140m2, hướng bắc, đường 17.5m, ký với hud8
-          lk 37 ô 6 diện tích 100 m2, đường 12m, hướng bắc, ký với hud8
-          lk 37 ô 17 diện tích 100 m2, đường 12m, đối diện vườn hoa, ký hud8
-          lk 35 ô 16 diện tích 100 m2, đường 12m, ký hud8
-          lk 36 ô số 1 diện tích 157.5 m2 đường 13.5m, ký với hud1
Hàng chuẩn chính chủ - giá cả thương lượng
Liên hệ: Thanh sàn Hebico – sàn phân phối hud8
Đ/T: 097.656.77.55