thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T710 - E5640


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T710 - E5630


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T710 - E5620


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T710 - E5507


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T710 - E5506


thương lượng
Máy chủ Dell PowerEdge T610 - E5630


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T610 - E5620


thương lượng
Máy chủ serverDell PowerEdge T610 - E5507


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T610 - E5506


41,234,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T410 - E5506 SAS


40,111,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T410 - E5620 SATA

36,828,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T410 - E5606 SATA

36,698,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T410 - E5506 SATA


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T310 - X3460


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T310 - X3450


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T310 - X3440


thương lượng
Máy chủ server Dell PowerEdge T310 - X3430

19,202,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T110 II - E3-1270 SATA


17,518,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T110 II - E3-1240 SATA


16,848,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T110 II - E3-1230 SATA


16,265,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge T110 II - E3-1220 SATA


52,812,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge R710 - 1x E5506 SAS


52,812,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge R710 - 1x E5507 SAS


49,270,000 VNĐ
Máy chủ server Dell PowerEdge R710 - 1x E5620 SATA


Máy chủ | May chủ | may chu | Server | bán server chính hãng | Server Dell |Server IBM |Server intel | Server HP | Server Cisco | Server khác
Danh bạ | VietNam B2C