Diemthi24h – Năm 2012, ĐH Mỏ Địa chất tuyển sinh 3.500 sinh viên hệ đại học và 1.000 sinh viên hệ cao đẳng.


Đại học Mỏ Địa chất

Chi tiêu từng ngành:
diem thi 2012, diem chuan 2012, chi tieu 2012, diem thi dai hoc cao dang 2012, diem chuan dai hoc cao dang 2012,điểm thi 2012, điểm chuẩn 2012, chi tieu 2012, điểm thi đại học cao đẳng 2012, điểm chuẩn đại học cao đẳng 2012