Diemthi24h - Năm 2012, trường ĐH Mở TP.HCM tuyển 3.800 sinh viên hệ đại học và 150 sinh viên hệ cao đẳng.


Chi tiết cụ thể:


diem thi 2012, diem chuan 2012, chi tieu 2012, diem thi dai hoc cao dang 2012, diem chuan dai hoc cao dang 2012,điểm thi 2012, điểm chuẩn 2012, chi tieu 2012, điểm thi đại học cao đẳng 2012, điểm chuẩn đại học cao đẳng 2012