Ai cần key của phần mềm @SoftPoster hãy liên lạc với mình

Điều kiên thẻ điện thoại viettel mệnh giá 50k,đảm bảo key sống nhăn răng.
yahoo: newlife.next
Gmail: samnv.90@gmail.com