DT: 2500 m2 đến 11000 m2
Giá thuê từ 5 đô la/m2/tháng - 11 đô la/m2/tháng.
Thời hạn từ 5 năm trở lên
Nằm trên các trục đường chính của Hà Nội.
Liên hệ:
0944 725 310
khiem@batdongsankmass.com
084 4 6 273 3838/19
Phòng 213, Số 51, Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam
http://kmassproperty.com
http://batdongsankmass.com