Công ty chúng tôi cần tuyển một đội ngũ công tác viên, đại lý, bán các sản phẩm do công ty làm chủ đầu tư các dự án bất động sản 
Mời xem chi tiết qua website: http://www.vinalinks.com