Chúng tôi gôm tổ hơp đội thợ:trần thach cao, sơn bả,xây,trát,ốp, lát,chống thấm: với tay nghề và sự nhiệt tình chúng tôi nhận thi công sửa chữa từ A tới Z. Liên hệ: Anh Sơn 0927557356