Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA với định hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin.
Công ty ASIA được xây dựng với các chuyên gia đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp với các sản phẩm phần mềm kế toán nổi bật như : Phần mềm kế toán Simba Accounting, Phần mềm kế toán AS, Phần mềm kế toán AP

Phần mềm kế toán Aia Professional của công ty ASIA là phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp. Asia Professional được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2001.

Phần mềm kế toán AP

Phần mềm kế toán AP với những đặc điểm nổi bật:
Công nghệ:
Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000/2005
Ngôn ngữ lập trình: Visual Foxpro 8.0
Kiến trúc: Client/ server
Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:
Kế toán tổng hợp
Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Kế toán bán hàng và nợ phải thu
Kế toán mua hàng và nợ phải trả
Kế toán hàng tồn kho
Kế toán tài sản cố định
Kế toán chi phí giá thành
Quản trị hệ thống
Xem chi tiết phần mềm AP tại đây
Phần mềm kế toán AP - Giải pháp dành cho cách doanh nghiệp
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hà Nội
06, Phố Vũ Ngọc Phan, Q. Đống Đa
ĐT: 04.3776.1663 Fax: 04.3776.1823
Email: Kinhdoanh@asiasoft.com.vn
Thành phố Đà Nẵng
480-482 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu
ĐT:0511.222.9308 Fax:0511.363.4897
Email: Kinhdoanhdn@asiasoft.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
642/43/38 Lê Đức Thọ, F 15, Q. GV
ĐT: 08.3989.2737 Fax: 08.3989.4277
Email:Kinhdoanhsg@asiasoft.com.vn
---------
Tham khảo thêm :