Cần cho thuê CHCC PN Techcons, S128m2 NTCC giá 900USD/TH. Thủy 0909 222 735, A. Bảo 0909 441 340