Các yếu tố tạo thành kiến trúc
1. Yếu tố về mặt công năng
Các công ty thiết kế kiến trúc luôn thiết kế kiến trúc thỏa mãn 2 yêu cầu cơ bản công năng và thẫm mỹ, xuất phát từ công năng phục vụ cho mục đích người sử dụng thì mới xuất hiện thiết kế kiến trúc, công năng được thể hiện ở mục đích sử dụng của con người và dây chuyền sử dụng
• Ví dụ : Công năng nhà ở
- Mục đích sử dụng : nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, tái tạo sức lao động…
- Dây chuyền sử dụng: là các trình tự các thao tác hoạt động, các sinh hoạt, các công việc được bố trí một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với tâm sinh lý của người sử dung.


2. Yếu tố về khoa học kỹ thuật:
Công trình thiết kế kiến trúc muốn xây dựng được yêu cầu có sự đóng góp quan trọng về khoa học kỹ thuật
- Ở khâu Thiết kế → cần có kiến thức về vật liệu, kết cấu…, kinh tế
- Ở khâu Thi công →cần có kiến thức kỹ thuật thi công, tổ chức thi công…


3. Yếu tố về hình tượng nghệ thuật:
- Công trình thiet ke kien truc ngoài mục đích sử dụng còn mục đích đáp ứng nhu cầu về mặt thẩm mỹ, thụ hưởng (thưởng ngoạn) về thẩm mỹ.
- Công trình thiết kế kiến trúc được xem như một tác phẩm tạo hình có kiến trúc của quy luật, nghệ thuật tạo hình. Các qui luật tổ hợp thường hay được sử dụng như :
+ Quy luật thống nhất - biến hóa
+ Quy luật nhịp điệu vần luật
+ Quy luật biến dị….