CHUYỂN ĐỔI SIM SINH VIÊN - ĐOÀN VIÊN VINAPHONE

SMS: 0947.191.191
Yahoo: noibaiproduction
Email: simnoibai@gmail.com
Website: www.SimNoiBai.com

Sim Sinh Viên, Đoàn viên
- Thời hạn dụng 4 năm
- Phí chuyển đổi 150k/1 sim Sinh Viên
- Thủ tục SMS vào 0947191191 số bạn cần chuyển.
- Thời gian chuyển đổi trong vòng 24h.
Chi tiết tham khảo tại: http://simnoibai.com/?nas=news.viewpost&id=116