CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
(Điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp)
(theo quyết định số 98/2007/qđ-btc ngày 03 tháng 12 năm 2007)
1. Căn cứ pháp lý của khoá học:
Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31/05/2004 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước”;
Căn cứ Quyết định 98/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ngày 03 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng”.
2. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:
Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên;
- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.
3. Nội dung chương trình bồi dưỡng: (theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
Chuyên đề
Tên chuyên đề
Thời gian
Chuyên đề 1:
Kinh tế vi mô:
16 giờ
Chuyên đề 2:
Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:
24 giờ
Chuyên đề 3:
Quản lý tài chính doanh nghiệp:
20 giờ
Chuyên đề 4:
Pháp luật về thuế:
24 giờ
Chuyên đề 5:
Thẩm định dự án đầu tư:
12 giờ
Chuyên đề 6:
Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:
16 giờ
Chuyên đề 7:
Quản trị kinh doanh:
16 giờ
Ôn tập và thi Phần I:
08 giờ

Cộng phần I:
136 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
Chuyên đề
Tên chuyên đề
Thời gian
Chuyên đề 8:
Pháp luật về kế toán:
16 giờ
Chuyên đề 9:
Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:
16 giờ
Chuyên đề 10:
Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):
32 giờ
Chuyên đề 11:
Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:
28 giờ
Chuyên đề 12:
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:
32 giờ
Chuyên đề 13:
Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
20 giờ
Luyện tập và thi Phần II:
08 giờ
Cộng phần II:
152 giờ
Tổng cộng:
288 giờ
4. Giảng viên: Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng của Học viện Tài chính - Bộ Tài chính.
5. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.
6. Quyền lợi của học viên: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng Doanh nghiệp do Học viện Tài chính – Bộ Tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
7. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo: 288 giờ;
8. Kinh phí đào tạo: 2.200.000 đồng/01 học viên/01 khóa học. (không bao gồm tài liệu)
9. Chứng chỉ cuối khoá: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng Doanh nghiệp do Giám đốc Học viện Tài chính - Bộ Tài chính cấp, đây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Doanh nghiệp (theo Luật Kế toán Việt Nam, Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC), chứng chỉ này có giá trị 05 năm trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày cấp.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Tại Hà Nội : Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam
ĐC: Số 16/40/260 Cầu Giấy Hà Nội - ĐT: 04.3.767.33.85 Máy lẻ 101 - Hotline: 0904 884 919
Tại Nguyễn Trãi: Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi
ĐC: Phòng 1009 nhà SDU, km10 Nguyễn Trãi, Hà Đông – ĐT 04.36285687 - Hotline: 0904 884 911
Tại Bắc Ninh: Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh.
ĐC: Số 20, Nguyễn Gia Thiều,Tp Bắc Ninh - ĐT: 0241.385.6280/6278 - Hotline: 0914 475 877
Tại Vĩnh Phúc: Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.
ĐC: Số106 , Bà Triệu , P.LiênBảo ,TpVĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc - ĐT: 0211.625.6021/6012 - Hotline: 0914.452.877 Mr Tuân .