Qu�* T?ng Valentine Cho B?n Gái

Ng�*y dang: 01/23/2012

Qu�* T?ng Valentine Cho B?n Gái - Ti?t Ki?m 80% - T?ng Qu�* Valentine Cho B?n Gái - Qu�* T?ng Valentine Cho B?n Gái 2012Qu�* T?ng Valentine Cho B?n Gái- Qua Tang Valentine cho ban gaiCác girl r?t mu?n ch�*ng c?a mình ph?i b? ra nhi?u công s?c d? l�*m cho ng�*y Valentine tr? nên th?t d?c bi?t. Các n�*ng mu?n nhìn th?y s? chu?n b? chu dáo cho bu?i t?i Valetine tuy?t v?i ?y. Các b?n d?ng hi?u l?m con gái chúng t? nhé! S? chu?n b? chu dáo ?y không ? ch? các b?n dã t?n bi-nhiu-xi?n cho ng�*y hôm dó nhung l�* kho?ng th?i gian m�* các b?n b? ra co!

D? có m?t Valentine-khó-phai, dòi h?i b?n ph?i suy nghi khá nhi?u v�* chu?n b? khá chu dáo. Vì v?y, n�*ng s? doán du?c ngay n?u b?n ch? ti?n-th?-ch?y-ngang-qua ti?m hoa, mua cho carillon n�*ng v�*i bông h?ng. B?n hãy th? cho n�*ng m?t bu?i t?i Valentine lung linh ánh n?n xem, ch?c ch?n nó s? khi?n n�*ng vui hon l�* khi b?n ch? t?ng cho n�*ng m?t món qu�* nhu "nghia v?".

Mang Phong Cách Dê?n Cho B?n.

Showroom Nu?c Hoa PhuongPerfume

Qua tang Valentine cho ban trai - Qua Tang Valentine cho chang

D?a Ch?: 442 Nguyen Dinh Chieu F4 Q3 HCM

Hotline: 0908 551 600 - 0903 999 004 - 08.66508486Chao Mung Khach Hang

Nhanh tay truy carillon cap website dichvutot.com

dungpin Thanks All Phuongperfuem.comAcqua Di Gio For Men 200ml

Giá: 750.000 d

Acqua Di Gio Pour Homme du?c l?y c?m h?ng t? nh?ng gì tinh túy nh?t c?a bi?n khoi, ánh m?t tr?i, d?t m? v�* nh?ng con gió l?ng l?ng c?a nh?ng hòn d?o mi?n bi?n D?a Trung H?i. V?i huong thom tinh khi?t, ng�*o ng?t v�* n?ng n�*n mùi g?, mùi huong thoang tho?ng c?a gió bi?n, qu? ch�*n, v�* cây c?, Acqua Di Gio Pour Homme l�* s? th? hi?n rõ r�*ng nh?t c?a nam t�*nh ? m?i ngu?i d�*n ông.

Mùi huong d?c trung:

Huong thom c?a bi?n, Quýt, Chanh yên, D?u hoa cam, Qu? h?ng v�*ng, Huong th?o, Hoa súng, H? phách, Ho?c huong, Cam quýt.

Phong cách:

Tinh khi?t, hi?n d?i, nam t�*nhMua qua gi tang ngaY Valentine

Nu?c hoa Incanto Bloom m?t mùi huong m?i dã du?c Salvatore Ferragamo tung ra th? tru?ng v�*o tháng 3 nam 2010 , th�*nh ph?n mùi huong bao g?m , huong hoa bu?i , freesia , huong tr�* hoa h?ng , champaca , x? huong , cashmere. V�* m?u chai du?c thi?t k? v?i Sylvie de France.

Mùi huong d?c trung:Huong hoa bu?i , freesia , huong tr�* hoa h?ng , champaca , x? huong , cashmere.

Phong cách:Sinh d?ng, g?i c?m, n? t�*nhQua Tang Valentine Y Nghia