biểu thuế xnk 2012
Chi tiết
BIỂU THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2012
EXPORT - IMPORT TARIFF AND VAT ON IMPORTS
(Thông tư số 157/2011/TT-BTC)
ÁP DỤNG : 01.01.2012
Thông tư số 157/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012 (Biểu thuế 2012).
Biểu thuế 2012 có nhiều điểm thay đổi theo Danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa phiên bản 2012(Mã HS code) của Tổ chức Hải quan thế giới và của các nước ASEAN (gọi tắt là Danh mục AHTN2012). Điểm thay đổi lớn nhất của danh mục Biểu thuế 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số (trước đây là 10 chữ số) dẫn đến số lượng dòng thuế đã tăng 1.258 dòng so với danh mục AHTN 2007 và tăng 336 dòng thuế so với danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành của Việt Nam. Cụ thể như sau:
- Bổ sung thêm một số phân nhóm mới, mặt hàng mới quan trọng trong thương mại quốc tế; định danh các loại hóa chất, chất bảo vệ thực vật, các chất làm suy giảm tầng ozone. Số dòng thuế phát sinh chủ yếu tập trung vào các Chương: Chương 3, Chương 39, Chương 62, Chương 84, Chương 85, Chương 87
- Xóa bỏ hơn 40 phân nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu thấp.
- Sửa đổi, bổ sung chú giải đầu chương và phân loại một số mặt hàng.
- Thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của hơn 1.000 dòng thuế
Giá phát hành toàn quốc: 385.000 đ/ Cuốn
(Có hóa đơn) Giao tận nơi