DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH, BHYT LẦN ĐẦU:


+ Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu;
+ Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp, có lợi cho doanh nghiệp;
+ Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định;
+ Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng;
+ Bàn giao hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.
Thời gian hoàn tất : 10 - 45 ngày thùy theo hồ sơ và số lượng lao động tham gia


DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

+ Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng;
+ Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới;
+ Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc;
+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản;
+ Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng;
+ Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động;
+ Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu.

DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNGDỊCH VỤ XÂY DỰNG BỘ QUY TRÌNH NHÂN SỰ CHO CÔNG TY

Xây dựng và đăng lý Thỏa ước lao động tập thể cho công ty
Quy trình tuyển dụng và đào tạo
Quy trình đào tạo nội bộ
Quy trình thử việc
Quy trình nghỉ việc
Quy trình thực tập
Quy trình đào tạo hội nhập
Quy trình đào tạo bên ngoài
Quy định quản lý quản trị viên tập sự
Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng
Quy chế khen thưởng
Quy chế kỷ luật
Quy chế bổ nhiệm
Quy trình đánh giá công việc
Quy chế lương
Quy định tính toán và trả lương
Quy định - Nội quy công ty
Quy trình hoạch định nhân sự
Quy định quản lý giờ công lao động

DỊCH VỤ XÂY DỰNG BỘ QUY TRÌNH HÀNH CHÁNH CHO CÔNG TY

Phương án phòng cháy, chữa cháy
Quy định quản lý thư viện công ty
Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp
Quy định quản lý con dấu
Quy định tiếp khách
Quy định quản lý văn bản đến và văn bản đi
Quy định quản lý văn phòng phẩm
Quy định chế độ công tác phí
Quy trình mua bàng
Quy trình đề nghị
Quy định soạn thảo văn bản
Quy trình tổ chức hội nghị
Quy định quản lý biểu mẫu và sổ sách
Quy trình xử lý thông tin
Quy định kiểm soát nhân viên ra vào cổng
Quy định kiểm soát tài sản, hàng hoá ra vào cổng
Quy định quản lý mạng, máy tính và internet
Quy định quản lý tài sản
Quy trình bảo trì, theo dõi bảo hành
Quy trình sửa chữa
Quy định quản lý và sử dụng điện thoại
Quy chế đi công tác, công tác phí
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô
Quy định quản lý, kiểm soát tài liệu
Quy định quản lý hồ sơ

DỊCH VỤ KHÁC


+ Hoàn chỉnh hồ sơ lao động bhxh cho doanh nghiệp bị gián đoạn trong một thời gian dài;
+ Nhận làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp bhxh 1 lần trước hoặc sau 1 năm;
+ Nhận làm thủ tục ngưng và chuyển đổi đơn vị tham gia bhxh sang địa bàn khác;
+ Nhận tư vấn và hoàn thành hồ sơ đăng ký chứng nhận các tiêu chuẩn ISO;

Và Các quy trình khác của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhưng doanh nghiệp không muốn lấy tiêu chuẩn ISOMức phí cho việc đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu khoảng từ 1,000,000 - 4,000,000 (VNĐ). Tùy theo nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp. Công ty chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cụ thể hơn về mức phí để hổ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng ký tăng, giảm lao động.

Đặt biệt

+ Chúng tôi chuyên giải quyết các hồ sơ BHXH khó, công ty thành lập đã lâu >3 năm mà chưa đăng ký tham gia BHXH. Hoặc hạn chế tối đa tiền truy thu BHXH cho quý Doanh nghiệp. + Nhận tư vấn xây dựng mới hệ thống thang lương, bảng lương theo nghị định 70 của Chính Phủ. + Nhận xây dựng và điều chỉnh hệ số trong thang lương, bảng lương đã xây dựng trước đó. + Nhận tư vấn và giải quyết các khiếu nại của người lao động với công ty, cơ quan BHXH. + Nhận làm thẻ APEC (thẻ ABTC) cho CEO đi công tác.

Cam kết không ra thẻ không lấy tiền !

Tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội miễn phí:
+ Mr.Dương:
Phone: 0909 510 386 - Yahoo: duongicare@yahoo.com

+ Mỹ Anh:
Phone: 0907 781 733 - Yahoo: cumyanh@yahoo.com