TRƯ
ỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012

1. Chuyên ngành Đào tạo:
- Kế Toán.
- Quản trị Kinh doanh
2. Thời gian
Đào tạo:
- Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm.
- Trung c
ấp lên Đại học: 2,5 năm.
3. Đ
ối tượng tuyển sinh:
-Trung cấp lên ĐH: Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có ít nhất 03 năm kinh nghiệm gắn với chuyên môn đào tạo tính đến ngày dự thi.
- Cao
đẳng lên ĐH:
+ Sinh vi
ên tốt nghiệp Cao đẳng đạt loại Khá trở lên được dự thi ngay.
+ Sinh viên tốt nghiệp Cao
đẳng loại Trung bình có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên
được cấp “Bằng Đại học chính quy” của Trường Đại học Thương Mại.
4. Hồ s
ơ đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu trường ĐH Thương Mại).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.
- Bản sao công chứng bảng
điểm học tập toàn khóa.
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ
địa chỉ báo tin và số điện thoại, 04 ảnh 3x4.
- Giấy khai sinh bản sao.
5.
Địa điểm bán và nhận hồ sơ:
PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Phòng 505 (tầng 5) Nhà A4 - Tr
ường Cao Đẳng Thương Mại Du Lịch Hà Nội
Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04) 63278228 - 0913 888 142 - 0932 31 31 41
*) Ghi chú: Ngoài ra còn các tr
ường Đại học khác đào tạo liên thông chính quy năm 2012.
- Đ
ại học Công nghiệp Hà Nội
-
Đại học Điện Lực
-
Đại học Giao Thông Vận Tải
-
Đại học Thương Mại
-
Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TR
ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012

1. Chuyên ngành Đào tạo:
- Kế Toán.
2. Thời gian
Đào tạo:
- Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm.
- Trung c
ấp lên Đại học: 2,5 năm.
3. Đ
ối tượng tuyển sinh:
-Trung cấp lên ĐH: Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có ít nhất 02 năm kinh nghiệm gắn với chuyên môn đào tạo.
- Cao
đẳng lên ĐH:
+ Sinh vi
ên tốt nghiệp Cao đẳng đạt loại Khá trở lên được dự thi ngay.
+ Sinh viên tốt nghiệp Cao
đẳng loại Trung bình có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên
được cấp “Bằng Đại học chính quy” của Trường Đại học Công nghiệp.
4. Hồ s
ơ đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu trường ĐH Công nghiệp).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.
- Bản sao công chứng bảng
điểm học tập toàn khóa.
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ
địa chỉ báo tin và số điện thoại, 04 ảnh 3x4.
- Giấy khai sinh bản sao.
5.
Địa điểm bán và nhận hồ sơ:
PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Phòng 505 (tầng 5) Nhà A4 - Tr
ường Cao Đẳng Thương Mại Du Lịch Hà Nội
Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04) 63278228 - 0913 888 142 - 0932 31 31 41
*) Ghi chú: Ngoài ra còn các tr
ường Đại học khác đào tạo liên thông chính quy năm 2012.
- Đ
ại học Công nghiệp Hà Nội
-
Đại học Điện Lực
-
Đại học Giao Thông Vận Tải
-
Đại học Thương Mại
-
Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
………….
--------------------------------------------------------------------------------------------
TR
ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012

1. Chuyên ngành Đào tạo:
- Kế Toán.
- Tài chính - Ngân hàng.
- Quản trị Kinh doanh.
- Công nghệ thông tin.
- Th
ương mại.
2. Môn thi:
- Kế Toán : Kinh tế Mác, Kế toán máy, Kế toán DN.
- TCNH : Kinh tế Mác, Tài chính DN, Kế toán Máy.
- QTKD : Kinh tế Mác, Khoa học Quản lý, Tổ chức bộ máy Quản lý.
- CNTT : Kinh tế Mác, Lập trình Pascal, C
ơ sở dữ liệu.
- Th
ương mại : Kinh tế Mác, Ngoại thương, Marketting.
3. Đ
ối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đúng với chuyên ngành Đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên
được cấp “Bằng Đại học chính quy” của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
4. Hồ s
ơ đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.
- Bản sao công chứng bảng
điểm học tập toàn khóa.
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ
địa chỉ báo tin và số điện thoại, 04 ảnh 3x4.
- Giấy khai sinh bản sao.
5.
Địa điểm bán và nhận hồ sơ:
PH
ÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Phòng 505 (tầng 5) Nhà A4 - Tr
ường Cao Đẳng Thương Mại Du Lịch Hà Nội
Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04) 63278228 - 0913 888 142 - 0932 31 31 41
*) Ghi chú: Ngoài ra còn các tr
ường Đại học khác đào tạo liên thông chính quy năm 2012.
- Đ
ại học Công nghiệp Hà Nội
-
Đại học Điện Lực
-
Đại học Giao Thông Vận Tải
-
Đại học Thương Mại
-
Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TR
ƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Liên thông Cao
đẳng lên Đại học Chính quy năm 2012

1. Chuyên ngành Đào tạo:
- Xây dựng Cầu đường bộ.
- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
2. Môn thi:
- Xây dựng cầu
đường bộ: Cơ học đất, đường bộ
- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: Vật liệu xây dựng, Kết cấu bê tông.
3.
Đối tượng tuyển sinh:
+ Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng đạt loại Khá trở lên được dự thi ngay.
+ Sinh viên tốt nghiệp Cao
đẳng loại Trung bình có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên
được cấp “Bằng Đại học chính quy” của Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.
4. Hồ s
ơ đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu trường ĐH Giao thông Vận tải).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.
- Bản sao công chứng bảng
điểm học tập toàn khóa.
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ
địa chỉ báo tin và số điện thoại, 04 ảnh 3x4.
- Giấy khai sinh bản sao.
5.
Địa điểm bán và nhận hồ sơ:
PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Phòng 505 (tầng 5) Nhà A4 - Tr
ường Cao Đẳng Thương Mại Du Lịch Hà Nội
Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04) 63278228 - 0913 888 142 - 0932 31 31 41
*) Ghi chú: Ngoài ra còn các tr
ường Đại học khác đào tạo liên thông chính quy năm 2012.
- Đ
ại học Công nghiệp Hà Nội
-
Đại học Điện Lực
-
Đại học Giao Thông Vận Tải
-
Đại học Thương Mại
-
Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
………….