LUẬT LAO ĐỘNG 2012
SÁCH LUẬT LAO ĐỘNG 2012, LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NĂM 2012, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những quy định mới về chế độ khen thưởng, Bảo hiểm XH, Tăng lương năm 2012 và kịp thời phổ biến về các chế độ chính sách đãi ngộ đối với người lao động Việt nam. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biên soạn tập sách:

HÌNH LUẬT LAO ĐỘNG 2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2012

Chế độ chính sách đối với lao động Việt nam, lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

Giải đáp ngàn lẻ một tình huống trong tuyển dụng, sử dụng, chi trả tiền lương, chế độ bảo hiểm 2012 - hợp đồng lao động

Sách bao gồm một số ý chính sau:

* Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 về chế độ công chức cấp xã…

* THÔNG TƯ SỐ 33/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-11-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động …

* THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 53/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC NGÀY 15-11-2011; THÔNG TƯ SỐ 48/2011/TT-BGDĐT NGÀY 25-10-2011; TT 53/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC NGÀY 15-11-2011

* QUYẾT ĐỊNH SỐ 1111/QĐ-BHXH NGÀY 25 - 10 - 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Về việc ban hành quy đỊnh quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1313/QĐ-BHXH NGÀY 22-11-2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM …

* NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2011/NĐ-CP NGÀY 14-11-2011 CỦA CHÍNH PHỦ Về bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh

* THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 39/2011/TTLT-BYT-BTC NGÀY 11-11-2011 CỦA BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BH y tế bị tai nạn giao thông

* THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 03-11-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thi hành một số điều về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt nam (Circular No. 31/2011/TT-BLDTBXH dated November 3, 2011 OF Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, Guiding the implementation of some articles on recruiting and managing foreigners working in Vietnam …)

* Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lao động theo TTsố 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22-4-2011 quy định về việc tổ chức, cá nhân lắp đặt, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu thang máy …

* TT 03/2011/TT-BCT Ngày 15-2-2011 của Bộ Công thương quy định quy chuẩn an toàn trong khai thác than hầm lò … Thông tư 48/2011/TT-BTC, TT 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011;TT12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2011;TT04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06-5-2011; Hướng dẫn trích lập quỹ khen thương theo TT71/2011/TT-BTC ngày 24-5-2011 …

* Nghị định 28/2011/NĐ-CP quy định doanh nghiệp không được đình công …

* Hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về việc làm …

Bộ luật lao động được in với 03 ngôn ngữ Anh – Hoa – Việt (Vietnammes-English-Chinese)

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

Web: http://www.thongtinluat.org
LUẬT LAO ĐỘNG 2012