BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
LUAT LAO DONG NAM 2012, LOAT LAO DONG VIET NAM 2012,CHINH SACH TIEN LUONG 2012, BO LUAT LAO DONG MOI NHAT 2012
Liên hệ: Ms. Thảo - HP: 0945 982 986 - 08.66600627

email: sagobook@yahoo.com

website: http://www.saigonbook.net

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

(Tiếng Việt)

Tháng 01-2012

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 2011-2012,

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới về, cơ chế quản lý tiền lương , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Lao Động như :
LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2012
Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 về mức lương tối thiểu vùng tăng lên từ 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/ tháng áp dụng Từ ngày 5/10/2011.

Thông tư 92/2011/TT-BTC ngày 23-6-2011 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Nghị định 66/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

NGHỊ ĐỊNH 59/2011/NĐ-CP Ngày 18-7-2011 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nghị quyết 08/2011/QH13 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân .

( áp dụng cho người lao động làm việc tại: công ty, doanh nghiệp , hợp tác xã ,trang trại , hộ gia đình và cá nhân) có hiệu lực từ ngày 5/10/2011

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất : Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Phần thứ hai : Chế độ bảo hiểm y tế,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp

Phần thứ ba : Quy định về công tác an toàn lao động

Phần thứ bốn : xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm

Phần thứ năm : Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương

Phần thứ sáu : Quy định mới về quản lý công công nhân ,viên chức trong doanh nghiệp

Phần thứ bảy : Chính sách ưu đãi & hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Sách dày 500 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 09/2011.

Giá: 325.000đ. (Có hóa đơn)
LUẬT LAO ĐỘNG 2012 MỚI NHẤT