Tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEFL ITP

công ty cổ phần giáo dục IIG Việt Nam và IIE Việt Nam tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEFL ITPcho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, phục vụ cho nhu cầu đi du học…

Khi đăng ký thi tại cơ sở chúng tôi sau khi tốt nghiệp thi sinh sẽ nhận được nhứng giấy tờ sau:
- Thí sinh sẽ được nhận 01 phiếu báo kết quả thi (SCORE REPORT), của IIE hoặc IIG Việt Nam cấp tại nơi đăng ký sau thi 2 tuần.
- Thí sinh chỉ nhận phiếu điểm duy nhất, không cấp bản sao. Trên phiếu điểm có tên đơn vị tổ chức kì thi, thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm.

- Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP:
Tổng điểm = [(Điểm phần 1 Điểm phần 2 Điểm phần 3) x 10] /3

- Thang điểm tính sẽ từ : 310 đến 677 điểm

Lưu ý: chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất để các bạn có được cc.

Chi tiết liên hệ: 0974863309 hoặc 0989796903

Yahoo: nguyenvanman_bn

Mail: nguyenvanman88@gmail.comtag: thi toefl, cấp chứng chỉ toefl, tổ chức thi và cấp chứng chỉ toefl, làm chứng chỉ toefl, thi và cấp chứng chỉ toefl, cấp chứng chỉ toefl, làm chứng chỉ toefl, tổ chức thi và cấp chứng chỉ toefl