lenovo A200 gia ban 1.150
lenovo p629 black gia ban 1.550
lenovo p629 Gold  gia ban 1.640
Công ty Điện Thoại Thăng Long
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
hotline : 0914451168
Nick:tuanlinh_8889
Email: thanglong_61quansu@yahoo.com.vn
http://thanglongmobile.com.vn