bán chung cư ct6c xa laTầng 2506, Diện vi da tích 62,5m2Thiết vi da kế vi da 2 phòng ngủ,1 Vệ vi da SinhHướng vi da NamGốc vi da 20.9 tr/m2Gía that lung Bán 16tr/m2 vi daLiên that lung hệ: 0904880044, 0168 3888 vi da 418 that lung.................................................. vi da ca sau that lung that lung ....................Cc vi da ca sau that lung xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, vi da ca sau xa la gia that lung 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa that lung la gia vi da ca sau re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, vi da ca sau chung vi da ca sau cu xa la vi da ca sau , xa la ct6c, xa la gia vi da ca sau re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, xa la gia 16 tr , Cc xa la, chung cu xa la , xa la ct6c, xa la gia re, xa la gia 16 tr.