Bơm chìm nước thải có tính năng thổi khíBơm chìm dùng cho nước thải có thiết kế độc đáo vi da kết hợp luôn cả máy thổi khí phục vụ cho các hệ thống sử lý nước thải

vi dathat lung

Máy thổi khí Model LG dùng cho sử lý nước thảiMáy thổi khí Model LG được sử dụng trong lĩnh vực sử lý nước thải,0.00 VNĐ

that lungvi da ca sau

Máy thổi khí đặt cạnMáy thổi khí được sử dụng Trong hệ thống xử lý nước thải cần lưu lượng oxy cấp vào lớn, quá trình xử lý nước thải có hàm lượng BOD cao Máy thổi khí đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải, khu công nghiệp

vi da ca sau

Máy thổi khí , May bom khiMáy thổi khí đặt chìmCung cấp khí và trộn khí cho xử lý nước thải trong bất kỳ nhà máy nào.