Ngành nghề kinh doanh: cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại, bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược và kế hoạch quảng cáo, đăng ký lịch quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, thiết kế, tạo mẫu quảng cáo- Thông qua mạng lưới toàn cầu, công ty Hakuhodo SAC cung cấp tiếp thị toàn diện và dịch vụ truyền thông và giải pháp cho một số trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới.
- Công ty Hakuhodo SAC làm việc trong quan hệ đối tác với mỗi khách hàng để phát triển thương hiệu của họ vào Powerbrands, chúng tôi đã đặt ưu tiên cao nhất trên sản xuất những ý tưởng sáng tạo bất ngờ và tỏa sáng. Trong khi sử dụng các phương pháp xây dựng thương hiệu ban đầu như BrandCycle ManagementTM và Touch-PointTM Analyzer
- Tại công ty Hakuhodo, mỗi nhân viên đều làm việc như một tác nhân sáng tạo của công ty. Đây là một lý do chính mà chúng tôi vẫn là một tiếng nói duy nhất trong thế giới của tiếp thị và truyền thông

Cái nhìn sâu sắc của "Sei-katsu-sha" - một "người sống" - một cá nhân với lối sống, khát vọng và ước mơ, là cốt lõi của tất cả các công trình Hakuhodo trong quan hệ đối tác với các khách hàng của chúng tôi để xây dựng những thương hiệu mạnh.

Đó là chúng ta có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc thực sự của sei-katsu-sha cùng với các giải pháp sáng tạo để làm cho thương hiệu tỏa sáng trong trái tim và khối óc của người dân
Mạng lưới Hakuhodo ở khu vực Châu Á
- Thailand
Hakuhodo Asia Pacific
SPA Hakuhodo
Hakuhodo Bangkok
Delphys Hakuhodo Thailand
- Malaysia
Hakuhodo Malaysia
People ’n Rich
- Singapore
Hakuhodo Singapore
Hakuhodo Communications Asia
Hakuhodo Communications Singapore
- Vietnam
Hakuhodo SAC
- Indonesia
Hakuhodo Indonesia

Địa chỉ liên lạc :
Công ty TNHH Hakuhodo & Quảng Cáo Sài Gòn
Tên tiếng Anh: Hakuhodo & Saigon Advertising Co., Ltd
Tên việt tắt: Công ty HAKUHODO SAC
Thành lập: ngày 18/09/2001
Trụ sở chính: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ CHí Minh
Điện thoại: (08) 38250140
Fax: (08) 38250143