Quay phim kỹ thuật số : máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp
@ Các sự kiện : Liên Hoan & Họp Mặt, Khai Trương & Khánh Thành, Hội nghị & Hội thảo , Video – clip giới thiệu sản phẩm . . .
@ Biên tập kỹ nội dung & Dựng phim có chọn lọc & Lồng nhạc phù hợp

Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt - 0122.471.3369
Cảm ơn Quý khách đã xem tin (http://www.hieudat.tk)