Trắc nghiệm các chỉ số, kỹ năng, khám phá bản thân

Toilaai.vn – Chuyên trang trắc nghiệm.

Toilaai.vn cung cấp các bài trắc nghiệm chuyên nghiệp được xây dựng bởi các chuyên gia tâm lý và những nhà chuyên môn. Các bài trắc nghiệm đã được thử nghiệm và sàng lọc qua hàng trăm ngàn mẫu thử, đảm bảo cung cấp cho bạn một công cụ tin cậy nhằm hỗ trợ bạn trong việc tự khám phá bản thân. Qua đó có thể phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.Toilaai.vn rất phong phú về các bài trắc nghiệm, từ tâm lý, tính cách, tình yêu, lối sống, IQ, EQ và nhiều hơn thế nữa. Dưới đây là danh sách các bài trắc nghiệm đã được cung cấp trực tuyến.

Tính cách
Trắc nghiệm tính cách MBTI

Tình yêu
Trắc nghiệm tình yêu của bạn và người ấy có phải là đích thực

Nghề nghiệp

Trắc nghiệm chọn nghề phù hợp
Trắc nghiệm Tính cách - Nghề nghiệp (J.Holland)

Trắc nghiệm năng lực tư duy nổi trội của bạn


Các chỉ số

Trắc nghiệm chỉ số thông minh – IQ
Trắc nghiệm chỉ số xúc cảm - EQ

Trắc nghiệm chỉ số sáng tạo - CQ

Trắc nghiệm: Chỉ số vượt khó – AQ


Kỹ năng
Trắc nghiệm Khả năng tạo dựng quan hệ
Trắc nghiệm: Bạn là người có suy nghĩ tích cực?

Trắc nghiệm quản lý thời gian

Trắc nghiệm: Kỹ năng giao tiếp

Trắc nghiệm 10 kỹ năng mềm thiết yếu


Toilaai.vn