Việc quản lý bảo hành của công ty bạn hiện giờ ra sao? Vẫn làm thủ công trong thời đại CNTT bùng nổ thế này à? Altalab muốn gửi tới các bạn một giải pháp quản lý toàn bộ hoạt động bảo hành chỉ bằng những click chuột đơn giản, bạn có thể phân quyền
cho nhân viên và kiểm soát công việc của họ một cách chính xác. Và bạn có thể quản lý toàn bộ hoạt động của quá trình bảo hành, sửa chữa như tiếp nhận, chuyển bảo hành hoặc sửa chữa trong nội bộ tại bộ phận kỹ thuật, gửi bảo hành bên ngoài tại nhà cung cấp
hoặc các trung tâm bảo hành, ghi nhận lịch sử bảo hành, thay thế linh kiện, đổi hàng, tính chi phí, theo dõi trạng thái mặt hàng, theo dõi và ghi nhận việc trả hàng, thu tiền, thống kê được: mức độ lỗi ở mặt hàng, nguyên nhân bảo hành-sửa chữa, số lần bảo
hành, số ngày sai hạn trả cho khách hàng. Và doanh nghiệp bạn còn nắm được các thông tin về khách hàng, số serial, nhà sản xuất, nhà cung cấp, ngày sản xuất, thời gian bảo hành.

Click theo link sau để dùng thử phần mềm:

<a class="x_url" href="http://demo.altalab.vn:8080/QLBH/home.seam">http://demo.altalab.vn:8080/QLBH/home.seam

ID: admin

Pass : 123456