LUẬT VIÊN CHỨC 2012, LUẬT CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2012
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2011-2012

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập là việc làm hết sức cần thiết. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực trên được ban hành như Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2010/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập; Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2-6-2011 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức; Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011 về chế độ phụ cấp công vụ; Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tê công lập; Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31-8-2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 1374/QĐ-TTg 12-8-2011 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

Quyển sách “LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2011-2012” nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất nước trong thời kỳ mới. Cuốn sách đã hệ thống hoá một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức như: Chế độ tiền lương mới, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỹ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, quy định kê khai tài sản...

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

I.Hỏi đáp về quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động; II.Chế độ, chính sách tiền lương mới đối với cán bộ công chức (thực hiện từ 1-5-2011); III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; IV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức; V. Các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật cán bộ, công chức, viên chức; VI. Chế độ trợ cấp và các chế độ chính sách khác; VII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức; VIII. Quy chế bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo; IX. Quy định mới về kê khai tài sản và các văn bản có liên quan

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org
LUẬT VIÊN CHỨC, CÔNG CHỨC 2012