MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ 2012
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

TUYỂN TẬP 303 MẨU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH.

PHẦNTHỨ NHẤT: MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ.

MỤC I: MẪU HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP ĐỒNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN.

MỤC II: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ ĐẤT ĐAI.

MỤC III: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ TÀI TRỢ, BẢN QUYỀN TÁC PHẨM, BẢO MẬT THÔNG TIN, CAM KẾT KHÔNG CẠNH TRANH, SỬ DỤNG PHÁT MINH.

MỤC IV: MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHO MƯỢN, TRAO ĐỔI TÀI SẢN.

PHẦN THỨ HAI: MẪU HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI.

MỤC I: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA, HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ, HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI, PHÂN PHỐI HÀNH HÓA.

MỤC II: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ.

MỤC III: MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU.

MỤC IV: MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU.

PHẦN THỨ BA: MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, LIÊN DOANH, GIA CÔNG HÀNH HÓA.

PHẦN THỨ TƯ: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU, THỰC HIỆN BẢN VẼ, THẨM TRA, MUA NGUYÊN LIỆU TRONG XÂY DỰNG.

PHẦN THỨ NĂM: MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ.

PHẦN THỨ SÁU: MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, VAY VỐN, MUA LẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ.

PHẦN THỨ BẢY: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

PHẦN THỨ TÁM: MẪU HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, GIÁO DỤC, Y TẾ.

PHẦN THỨ CHÍN: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ CHỨNG KHOÁN, MUA BÁN CỔ PHIẾU, CỔ PHẦN.

PHẦN THỨ MƯỜI: GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH.

Sách dày 712 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu tháng 03/2011.

Giá: 425.000đ. (Có hóa đơn)

GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org
MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012