CHÍNH SÁCH THUẾ 2012,LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2012
CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2012 VÀ HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Vừa qua, nhiều văn bản mới trong lĩnh vực quản lý thu thuế, nộp thuế được ban hành như: Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ, 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Hai nghị định trên có hiệu lực từ 01/03/2012; Nghị định 113/2011/NĐ-Cp ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Áp dụng 01/02/2012; Thông tư 170/2011/TT-BTC 25/11/2011hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp; Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 4-8-2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư 62/2009/TT-BTC; Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26-1-2011 về thuế thu nhập cá nhân;

Nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp , các cán bộ ngành thuế và các cán bộ quản lý doanh nghiệp, doanh nhân những quy định mới nhất về lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2012 VÀ HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH- áp dụng từ 01-3-2012”.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn mới nhất về gia hạn thuế và quản lý hoá đơn, chứng từ; Phần thứ hai. Thuế giá trị gia tăng; Phần thứ ba. Thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần thứ tư. Luật Thuế thu nhập cá nhân; Phần thứ năm. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Phần thứ sáu. Những văn bản mới nhất về thuế .

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy định mới về thuế.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012
GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org
CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012